birch tree trunk with fresh foliage in sunbeams

Här hittar du information om överförmyndarverksamheten för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner.
Läs mer om vilket stöd du kan få av god man eller förvaltare (ställföreträdare) och förmyndare för barn. Här finns även information till dig som redan har ett ställföreträdaruppdrag. Information om förvaltarfrihetsbevis hittar du även här.