Servicegaranti – Budget- och skuldrådgivning

Budget och skuldrådgivarna arbetar med rådgivning för att hjälpa kommuninvånarna att hitta lösningar på sina ekonomiska problem. Rådgivarna ger stöd och vägledning i arbetet mot en hållbar ekonomi i form av budgetrådgivning, skuldrådgivning och skuldsanering.

Vi garanterar:

  • du får en första kontakt inom en vecka (från det att du kontaktat oss)
  • vi bokar ett första personligt möte inom sex veckor

Om du har behov hjälper vi dig med att:

  • göra en budget
  • göra en skuldöversikt
  • informera om skuldsanering
  • vara ett stöd vid ansökan om skuldsanering

Det här behöver vi:

Ta med bland annat inkomstuppgift, hyra, elräkning, telefonräkningar, andra löpande fakturor med mera. Skuldinformation tas med i form av sista saldobesked, skuldbrev, utdrag från kronofogdemyndighet eller annan information.

Uppföljning av servicegarantin

Vi genomför enkätundersökningar för att mäta kvaliteten efter varje besök. Sammanställning sker årligen och redovisas i verksamhetsberättelsen.

Hur hanterar kommunen avvikelser från servicegarantin?

Om du inte tycker att budget- och skuldrådgivningen uppfyller de garantier som ges vill vi att du kontaktar oss så vi gemensamt kan ta reda på vad som eventuellt gått fel. Det är viktigt med en god dialog.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej