Fotograf: MostPhotos

Fotograf: MostPhotos

Begravning

Det är Svenska kyrkan som har i uppdrag att sköta alla begravningar. Kontakta en begravningsbyrå så hjälper de dig vidare.

Det är i första hand anhöriga till den avlidne som ansvarar för att begravningen äger rum.

Oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte så får du betala en begravningsavgift.

Om den avlidne saknar anhöriga ansvarar kommunen för att beställa begravningen hos en begravningsbyrå. Kommunen har rätt till ersättning för det ur dödsboet.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad

Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till betalning av begravningskostnader. I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan det ha rätt till ekonomiskt bistånd för begravning och gravsten.

Vi beviljar bistånd till begravningskostnader med maximalt 50 procent av prisbasbeloppet. Det beviljade ekonomiska biståndet reduceras alltid med dödsboets egna tillgångar.

Du kan läsa mer om begravning på Svenska kyrkan hemsida. Klicka på länken nedan så kommer du till deras hemsida

Svenska kyrkan

När en person som är folkbokförd i Motala har avlidit måste en bouppteckning göras för att visa dödsboets ekonomi.

Du kan läsa om hur en bouppteckning går till på skatteverkets hemsida.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej