Stödboende psykiatri

Stödboende är en boendeform för vuxna med psykisk ohälsa. I boendet får du stöd och service utifrån dina behov. Du ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt och uppnå en fungerande livssituation.

Kontakt

Socialkontoret
E-post:
socialkontoret@motala.se
Telefon: 0141-22 53 00

Besöksadress:
Drottninggatan 5
591 86 Motala

Bråstorps stödboende
Telefon:
0141-22 54 99

Adress:
Bråstorps stödboende
Gnejsvägen 54, 2 trappor
591 33 Motala

Mer stöd för dig med psykisk ohälsa

Vuxencentrum

För dig som har behov av stöd och hjälp med exempelvis psykosociala problem, missbruk- och beroende eller är du utsatt för våld i nära relation.

Psykisk ohälsa

Någon gång i livet kommer de flesta av oss i kontakt med psykisk ohälsa. Antingen drabbas du själv eller en nära anhörig, vän eller arbetskamrat.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej