Högerkroken korttidsboende

Högerkrokens korttidsboende ligger i stadsdelen Marieberg.

Boendet

Boendet tar emot barn med andra typer av funktionsnedsättningar än neuropsykiatrisk diagnos. Vilken typ av stöd, hjälp och aktiviteter som erbjuds beror på barnets behov och önskemål.

Högerkroken har även ett fritids för skolungdomar från höstterminen det år man fyller 13 år. Där finns aktiviteter som ungdomen kan delta i när föräldrar eller vårdnadshavare arbetar eller studerar. Ungdomar kan även vara på fritids för att få möjlighet att träffa jämnåriga.

Fritidsverksamheten är öppen före och efter skoldagen och under skollov.

Personal

Det finns personal som arbetar på korttidshemmet dygnet runt.

Kontaktuppgifter:

Korttidsboendet Högerkroken
Högerkroken 39
591 72 Motala

0141-22 34 29

Enhetschef:

0141-22 33 85

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej