Viktigt att bevara gamla träd

Publicerad: 7 september, 2018 kl 07:34

En man som skruvar upp en plakett på ett träd.

Kommunekolog Staffan Carlsson har åkt runt och märkt upp träd som är viktiga habitat för många djur och växter. Fotograf: Jessica Henulin

grön tumme upp mot vit bakgrund och texten Var miljösmart!

200 träd runt om i Motala kommuns tätorter kommer att utses till evighetsträd. Först ut att få en plakett var en mäktig svartpoppel i Stadsparken, som har stått där i 120 år.

Motala kommun har ett projekt där 200 evighetsträd i tätorterna ska utses. Syftet är att dessa träd ska få leva tills de dör naturligt, och gärna även efter det vara till nytta för den biologiska mångfalden.

En plakett som sitter på ett träd, med texten Evighetsträd nr 1.
Vill du krama ett evighetsträd? Spana efter den här plaketten! Det finns redan flera träd i Stadsparken som har fått den. Fotograf: Jessica Henulin

Livsviktig miljö

– När träd blir gamla får de sprickor och håligheter, och det är en jätteviktig livsmiljö för många små organismer, som insekter, svampar, lavar och mossor, samtidigt som håligheter blir boplatser för större djur, säger Staffan Carlsson, kommunekolog i Motala kommun.

Han kommer nu att åka runt i alla kommunens tätorter och märka upp evighetsträden med särskilda plaketter. Först ut var ett tiotal träd i Stadsparken, bland annat en rejäl svartpoppel som har stått på platsen i 120 år.

ett stort träd i Stadsparken.
Har du sett den här maffiga svartpoppeln i Stadsparken? Det är evighetsträd nummer 1. Fotograf: Jessica Henulin

Inriktat på tätorterna

Det handlar både om träd på kommunens mark och privata träd, men då först efter en överenskommelse med markägaren.

– Det man förbinder sig till är att undvika att medvetet skada eller ta ner trädet, utan det ska få stå kvar tills det dör av naturliga orsaker, eller måste tas ner av säkerhetsskäl. Innan man som markägare beskär eller måste fälla trädet av säkerhetsskäl ska man kontakta kommunekologen, säger Staffan Carlsson.

Det finns förstås gamla träd med höga naturvärden även på landsbygden och i skog och mark, men det här projektet är särskilt inriktat på tätorterna, för att få en lummig och trevlig miljö där människor bor. Samtidigt som man säkrar livsnödvändiga habitat för en stor mängd organismer.