Vi vill ha in dina synpunkter om socialtjänsten

Publicerad: 21 september, 2017 kl 13:53

hand med penna som fyller i en enkät

Det betyder mycket för oss om du vill delge oss dina synpunkter på socialtjänsten.

Vad tycker du om vårt bemötande på socialtjänsten? För att kunna bli bättre genomför vi under fyra veckor en enkätundersökning bland klienterna som besökt oss. Just dina synpunkter är viktiga för oss.

Brukarundersökningen pågår under perioden 25 september-20 oktober. Då kommer du som besöker en socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården, missbruk- eller beroendevård eller ekonomiskt bistånd att erbjudas att fylla i en enkät om besöker. Den besvaras självklart anonymt.

Enkäten tar upp frågor om hur du som klient upplever kvalitet, information, delaktighet och bemötande inom socialtjänsten. Det är en nationell enkät som Sveriges kommuner och landsting tillhandahåller. Syftet är att vi ska få in konkreta synpunkter på hur vi kan förbättra vår verksamhet och även jämföra oss med andra kommuner.

Det är viktigt att vi får in så många svar som möjligt, så vi hoppas att du som får möjlighet vill delta.