Vatten- och avfallsnämnden står fast vid förslaget om ny företagstaxa på Tuddarp

Publicerad: 13 januari, 2020 kl 12:37

visualisering över den nya återvinningscentralen på Tuddarp

Vid kommunfullmäktige i november återremitterades vatten- och avfallsnämndens nya förslag på företagstaxa på Tuddarps avfallsanläggning för vidare utredning. Vid vatten-och avfallsnämndens sammanträde under måndagen beslutade nämnden att gå fram med det ursprungliga förslaget, efter att ha undersökt flera olika alternativ.

Förslaget innebär att företagen kommer att betala 250 kr per besök, oavsett antal besök. Skillnaden mot idag är att det nu finns ett tak på 4000 kr för den som har företagskort. Med företagskortet kostar varje besök 250 kr upp till 16 besök, därefter är det gratis. Statistiken visar att 60 procent av företagen idag gör 16 besök eller färre. Det nya förslaget innebär ingen skillnad för dessa företag, medan företag som gör fler än 16 besök per år kommer att få högre kostnader.

Bakgrunden till att taxan ändras är att man under 2019 för första gången haft möjlighet att föra statistik över antalet företagsbesök på Tuddarp.

– Den nya statistiken visar att vi tidigare har kalkylerat fel när vi satte företagstaxan till 4000 kr/år, då vi ser att den inte täcker kostnaden för det antal besök som företagen gör. Här lutar vi oss mot den lagstiftning som finns på området och som innebär att företagen ska stå för kostnader kopplade till sin egen avfallshantering. Som det är nu har avfallstaxan som betalas av privatpersoner fått täcka upp för delar av företagens kostnader. Det vill vi rätta till nu när vi med den nya statistiken fått en klarare bild, säger Hanna Almérus (M) ordförande i vatten- och avfallsnämnden.

Det finns flera olika alternativ för de företag som hanterar mycket avfall och vill hålla nere sina kostnader. Man kan till exempel planera sina körningar så att man tar med så mycket som möjligt vid varje besök. Man får maximalt lämna tre kubikmeter avfall per besök på Tuddarps avfallsanläggning. Vissa produkter omfattas av ett producentansvar och man kan då lämna förbrukade produkter till leverantören. De företag som har mycket avfall kan också hyra en container eller storsäck av privata aktörer.

Beslut väntar fortsatt i kommunstyrelsen den 21 januari och därefter fattas det slutgiltiga beslutet i kommunfullmäktige den 10 februari.