Nu är nya Tuddarp invigt – välkommen!

Publicerad: 26 september, 2018 kl 14:22

En man framför en grå byggnad med tre portar, grön tumme.

Projektledare och avfallsingenjör Linus Öberg välkomnar alla till nya återvinningscentralen på Tuddarp. Fotograf: Jessica Henulin

Lördagen den 29 september invigde vi vår nya, moderna återvinningscentral på Tuddarp, som gör det lättare och säkrare för dig som besökare att lämna avfall på ett miljöriktigt sätt. Vi underlättar också återbruk, det vill säga att dina gamla prylar kan användas av någon annan.

Skyltar som visar olika avfallsslag.
Tydligare skyltning gör det lätt att sortera rätt, och du får veta vad ditt avfall återvinns till. Fotograf: Jessica Henulin

Den nya återvinningscentralen är byggd intill den gamla. Den är mer än dubbelt så stor och flexibelt utformad för att kunna möta skiftande behov i framtiden.

– Miljön står verkligen i fokus på så sätt att besökare först kommer till entrébyggnaden där man får möjlighet att lämna saker för återbruk, säger Linus Öberg, avfallsingenjör och projektledare för nya Tuddarp.

Inpasseringssystem

Den ytan där du slänger avfall i containrar är väl tilltagen och antalet containrar dubbelt upp mot tidigare. De kommer att kunna användas flexibelt efter behov.

– Där är det förbud mot att backa, och vi separerar också tunga fordon och besökare. Båda dessa åtgärder ökar säkerheten, säger Linus Öberg.

En annan nyhet är att ett inpasseringssystem med bommar införs. För att bommarna ska öppnas måste besökare registrera sitt körkort, eller företagskort om det är en företagare som slänger verksamhetsavfall.

För att förbättra tillgängligheten har vi utökat öppettiden på lördagar till klockan 14.

En återvinningsmaskin

En skulptur som visar att skrot går igenom en återvinningsmaskin och ut kommer nya cyklar.
Jonas Torstenssons återvinningsmaskin visar på ett tydligt sätt poängen med återvinning. Den är tillverkad av äkta skräp som kommer från Tuddarp och andra ställen.

En skulptur som tydliggör kretsloppet pryder infarten till den nya återvinningscentralen. Den visar hur man stoppar in skrot, och ut kommer nya cyklar.

– Jag vill visa att hela återvinningscentralen är en återvinningsmaskin, och inspirera besökarna till återvinning och återbruk. Genom att skapa en känsla, som konsten kan göra, tror jag att kunskapen fastnar lättare och man kanske förändrar sitt beteende, säger Jonas Torstensson, på Torstensson art & design, som står bakom konstverket.