Sista chansen att tycka till om ny avfallsplan

Publicerad: 23 november, 2017 kl 06:41

två barn vid en strand

Tänk på framtiden - lämna synpunkter på vår gemensamma avfallsplan!

Motala kommuns vision är att minska avfallsmängderna så att de i framtiden ska vara näst intill obefintliga. För att nå dit krävs tydliga mål och strategier för hela samhället. Därför tar vi nu fram en ny avfallsplan och dina synpunkter behövs!

Motala och Vadstena kommuner har en gemensam avfallsverksamhet som drivs av Motala kommun genom Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd. Vi uppdaterar just nu kommunernas avfallsplan. Syftet är att vi ska leva upp till gällande lagstiftning, men framför allt att hitta strategier för hur vi tillsammans med kommuninvånare, företag och andra organisationer ska få ett mer hållbart samhälle.

Du kan vara med och påverka vår gemensamma avfallsplan. Skicka in dina synpunkter till oss senast den 30 november.