VA-arbetet fortsätter i Brinken

Publicerad: 8 augusti, 2018 kl 13:48

Vi byter vatten- och avloppsledningar i Skogalundsgatan mellan Tingsgatan och Landsborgsgatan. Arbetet beräknas vara klar i slutet av november.

Vatten- och avloppsledningarna i området Brinken är gamla och i behov av att bytas ut för att vi ska kunna säkra vattenförsörjningen för framtiden. En successiv förnyelse av ledningarna pågår därför. Nu har vi kommit till Skogalundsgatan, sträckan mellan Tingsgatan och Landsborgsgatan.

Visa på karta.

Säkerheten viktig

Arbetet på den här sträckan beräknas starta vecka 33 och det tar cirka tre månader. Ledningarna ligger djupt nere i marken. Det betyder att vi behöver gräva djupa schaktgropar för att komma åt dem. Vi kommer att behöva stänga av vägen mellan Tingsgatan och Landsborgsgatan. Följ de skyltar som sätts upp och respektera avspärrningar. Det är viktigt inte minst för er egen och barnens säkerhet.

Vi kommer så långt det är möjligt att hålla infarter öppna, men stundtals kommer det tyvärr att bli trångt och svårt att komma fram. Vi vill ha en dialog med närboende för att kunna lösa de problem som uppstår, så ta gärna kontakt med oss om ni har några frågor.

Vattenförsörjning

Hushåll som berörs av längre avbrott i vattenförsörjningen informeras särskilt.