Utökade öppettider för nattklubbar

Publicerad: 13 juni, 2018 kl 13:31

servitör som häller upp öl i ett glas

Nu möter Motala kommun företagares önskan om utökade öppettider.
Kommunfullmäktige har beslutat att nattklubbar som har serveringstillstånd kan få ha öppet ytterligare en timme på natten.

Näringsidkare i krögarbranschen har i skrivelser till Motala kommun framfört önskemål om förlängd öppettid för att möta konkurrensen från nattklubbar i Linköping. De önskar att krogar ska få servera alkohol fram till klockan 3.00 i stället för klockan 2.00 som tidigare varit riktlinjen.

Remissinstanser positiva

Kommunstyrelsen har hanterat förslaget genom att genomföra en grundlig på en remissrunda för att ta in synpunkter.

– De flesta remissinstanserna, inklusive polisen, är positiva till förändringarna så nu prövar vi detta och följer upp beslutet om ett år, säger Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande.

Ny ansökan

Det är socialnämnden som beslutar i ärenden om serveringstillstånd, men kommunfullmäktige är den instans som fastställer riktlinjerna. Dessa har nu ändrats och ändringen gäller från den 1 juli. De företag som har serveringstillstånd måste dock skicka in en ny ansökan så att socialnämnden kan göra en bedömning om det är lämpligt i varje enskilt fall med förlängd serveringstid.

Serveringstiden fram till klockan 3.00 gäller inomhus. Utomhus gäller som tidigare att servering av alkohol tillåts fram till klockan 1.00.

Folkhälsoperspektivet

Beslutet bedöms inte påverka folkhälsan negativt i någon större omfattning eftersom Motala kommun arbetar aktivt med den regionala strategin för alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det innebär bland annat fortsatt arbete med upplysning, utbildning och tillsyn från kommunen.