Utbildningar ska lyfta företagsklimatet

Publicerad: 24 maj, 2019 kl 15:25

personer runt bord i Gamla Folkets hus

Kommunanställda går utbildningar som ett led i att lyfta det lokala företagsklimatet.

Det lokala företagsklimatet ska stärkas. Där är Motala kommuns målsättning är tydlig. Ett led i arbetet är utbildningar för chefer och medarbetare.

Förra året gick omkring 300 chefer och nyckelpersoner inom kommunen en grundutbildning för att stärka Motalas företagsklimat. I utbildningen ingår näringslivskunskap, kommunikation samt bemötande och tillgänglighet.

I april i år kördes samma utbildning  för nya medarbetare och chefer – totalt 40 deltagare.  En viktig del av utbildningen är att visa hur de lokala företagen uppfattar kommunens verksamhet. Genom filmade intervjuer får deltagarna inblick i vad företagen tycker är viktigt.

Tidigare i maj genomfördes ytterligare en utbildning, i samverkan och lotsande förhållningssätt med 40 deltagare. Målgrupp är medarbetare och chefer som ansvarar för myndighetsutövning.  Denna utbildning har fokus på intern samverkan för att lösa företagsärenden med flera kommunala verksamheter inblandade. Samma utbildning genomförs även i höst.

Utbildning för företagare

– Ett viktigt inslag i utbildningarna är att fånga upp  chefernas och medarbetarnas synpunkter om förbättringsområden och föra det vidare till kommunens ledning. Vi dokumenterar utbildningarna och får ett bra underlag för fortsatt utveckling av företagsklimatet, säger utvecklingschef Jan Holmberg.

En nyhet för i år är även att erbjuda företagare miniutbildningar i kommunala processer som bygglov, alkoholtillstånd och upphandling. Utbildningarna genomförs i samverkan med Tillväxt Motala. Mer information om datum och innehåll kommer före sommaruppehållet.

Här kan du kolla in de filmer som visas under grundutbildningen.

Kontakt:
Utvecklingschef Jan Holmberg, 0141-22 50 10, jan.holmberg@motala.se
Utvecklingsstrateg Anders Bengtson, 0141-22 24 95, anders.bengtson@motala.se