Unikt samarbete kring framtida projekt blev Årets medarbetarinnovation

Publicerad: 31 oktober, 2017 kl 14:24

Samarbete lönar sig! Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande, och Jimmy Szigeti, biträdande kommundirektör, båda längst bak till vänster, är stolta över Årets medarbetarinnovation. Övriga längst bak fr v Leif Sjögren, stadsarkitekt, Camilla Areflykt, kommunikatör, samt sittande fr v Lena Henricsson, utvecklingsstrateg, Roland Andersson, Gis-utvecklare, samt Annelie Sköld, Gis-utvecklare.

Ett nytt sätt att kommunicera kring framtida projekt. De som tog hem vinsten av Årets medarbetarinnovation har lyckats göra kommunens översiktsplan intressant för alla målgrupper.

Bland flera goda exempel har kommunens arbete med den nya översiktsplanen valts ut till Årets medarbetarinnovation. Ett unikt internt samarbete hos Motala kommun har applåderats för långt utanför kommungränsen.

– Jag är stolt över detta nya arbetssätt som förenklar kommunikationen, inte bara mellan oss politiker och tjänstemän, utan även gentemot kommuninvånarna som på ett roligt och enkelt sätt kan vara med och tycka till om Motala kommuns framtid, säger Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande.

Med en lättanvänd palett av webbverktyg har GIS-samordnaren Roland Andersson och GIS-utvecklaren Annelie Sköld lagt grunden för en medborgardialog som funkar lika bra på pc och läsplatta, som på mobiltelefon. Frågorna i dialogen har tagits fram av kommunens politiker och tjänstemän, och finslipats av stadsarkitekt Leif Sjögren. Utvecklingsstrateg Lena Henricson har sett till att allt utformats som politikerna tänkt sig. Camilla Areflykt, kommunikatör, står för den redaktionella presentationen och marknadsföring av kampanjen. Med sina respektive specialistkompetenser har de gjort det roligt och lätt att engagera sig i planfrågor, som i vanliga fall kan kännas ganska svårgripbara och abstrakta.

Berörda tjänstemän från enheterna för samhällsbyggnad, lantmäteri och kommunikation är den 11 november på plats under årets Motalagala som nominerade till kategorin Årets innovation, ett pris som delas ut av Motala kommun. Övriga nominerade i samma kategori är Motala Pride samt Impleo IT Solutions AB.

Läs gärna även Månadens goda exempel från april 2017 där Årets medarbetarinnovation presenteras.


Juryns motivering

Årets medarbetarinnovation 2017 tilldelas enheterna för samhällsbyggnad, lantmäteri och kommunikation.

Ett unikt, systematiskt samarbete mellan kommunens enheter för samhällsbyggnad, lantmäteri och kommunikation har gjort det enkelt och roligt för medborgare att delta i planering och utformning av ett framtida Motala.

Engagerande frågor, modern kommunikation och en nationellt uppmärksammad app bidrog till att över 1000 personer deltog med idéer, tankar och synpunkter till en ny översiktsplan 2019.


Deltagare i juryn

  • Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande
  • Caroline Unéus, kommunstyrelsens andre vice ordförande
  • Peter Ingesson, kommundirektör
  • Jimmy Szigeti, biträdande kommundirektör
  • Kirsi Mikkonen, verksamhetsutvecklare
  • Anders Bengtson, utvecklingsstrateg
  • Lena Henricsson, utvecklingsstrateg
  • Hannah Gruffman, kulturchef
  • Åsa Grellsgård, fritidschef

Tidigare vinnare av Årets medarbetarinnovation

2014

Hemsjukvården: Möjligheternas bostad

2015

Lantmäterienheten: Trotsade slit och släng och gjorde gammal maskin som ny

2016

Daglig verksamhet: De ökar nyttan och ger mångfald