Planhandlingar för Varamonområdet gällande Lalandia godkända

Publicerad: 21 november, 2018 kl 17:00

gruppbild

Under plan- och miljönämndens senaste sammanträde godkändes planhandlingarna för Lalandia.

Alla synpunkter som lämnats in under granskningstiden, från sakägare och övriga berörda, har sammanställts av samhällsbyggnadsenheten i fem olika granskningsutlåtanden. Planhandlingarna blev idag godkända av plan- och miljönämnden (PMN).

Det innebär att alla handlingar med granskningsutlåtanden och yttranden tillsammans med beslutsförslag gällande Lalandia, går vidare för information till kommunstyrelsen den 28 november. Vidare beräknas det sedan antas i kommunfullmäktige den 10 december för att därefter vinna laga kraft. Laga kraft sker tre veckor efter anslag om antagande om inte beslutet överklagas.

– Vi har kommit ytterligare ett steg på vägen genom dagens godkännande i nämnden. Nu ser vi fram emot den fortsatta processen om ett antagande i kommunfullmäktige den 10 december. Det känns positivt, säger Marianne Walter, plan- och miljönämndens ordförande (S).

– Det är tydligt att några fokusområden fortfarande är av intresse för sakägare och övriga berörda som t ex strandskydd, utsikt och trafikfrågor, säger Lena Petersson Forsberg, planchef. Efter dagens godkännande känns det bra att vi närmar oss ett antagandebeslut. Det är en viktig milstolpe för oss i detaljplaneprocessen, tillägger hon.

Läs mer om projektet Lalandia