UF och Barncentrum vinner Årets Medarbetarinnovation

Publicerad: 31 oktober, 2018 kl 11:21

grupp med elever och medarbetare

Samarbete prisas. Ammi Albinsson, Lina Almgren, Ludwig Åström, Cevin Askling, Jessica Söderqvist, Mattias Turunen, Cecilia Löf samt Isak Abdulahad tycker att samarbetet mellan barn- och fritidsprogrammet och Barncentrum har fungerat mycket bra. (Filip Jerrevåg saknas på bilden).

Priset för Årets Medarbetarinnovation delas i år mellan två verksamheter.
Vi säger grattis till Barncentrum och barn- och fritidsprogrammet på Carlsund Utbildningscentrum.
– Det var oväntat men verkligen jättekul, säger en av pristagarna, Jessica Söderqvist.

Genom ett kreativt samarbete löste två verksamheter tillsammans ett uppdrag:

Barncentrum behövde barngruppledare i anslutning till sin föräldrastödsutbildning.

Elever på barn- och fritidsprogrammet startade företaget Barnväktarna UF.

Barnväktarna drevs under vårterminen av Jessica Söderqvist, Ludwig Åström, Cevin Askling, Mattias Turunen, Isak Abdulahad och Filip Jerrevåg. Affärsidén var tydlig: Att underlätta föräldrars vardag och vara bra förebilder för barn och ungdomar.

Under de tio kurstillfällena, på kvällstid, ansvarade eleverna för barnen, i direkt anslutning till utbildningen i Barncentrums lokaler.

Hedrade pristagare

Att samarbetet nu blir Årets Medarbetarinnovation tycker pristagarna är hedrande.

– Det känns väldigt bra. Det var jättekul att vi fick chansen att driva vårt företag. Barnen, föräldrarna och de på Barncentrum visade oss stort förtroende och det gjorde att vi kunde arbeta kreativt, säger Jessica Söderqvist.

– Det känns jättekul att vårt arbete uppmärksammas. Priset är väldigt bra reklam för kommunen och för vårt föräldrastödsprogram, säger Barncentrums Ammi Albinsson, som tillsammans med Lina Almgren samarbetade med Barnväktarna.

Cecilia Löf är lärare på barn- och fritidsprogrammet och handledare för Barnväktarna. Hon tycker att företaget gjorde en mycket bra planering och arbetsfördelning på de tio kurstillfällena.

– Eleverna levde upp till företagets vision om att vara bra förebilder och blev dessutom mycket bra ambassadörer för barn- och fritidsprogrammet, säger Cecilia Löf.

Bra idéer utvecklar kommunen

Motala kommuns personalchef Jonas Forssell betonar att kommunen behöver utveckla verksamheten genom att inom befintliga ekonomiska ramar arbeta smart, behovsstyrt och nytänkande.

– Initiativet där UF på barn- och fritidsprogrammet jobbar ihop med Barncentrum är ett mycket bra exempel på det, säger Jonas Forssell.

Han menar att kommunens alla medarbetare och deras idéer är en förutsättning för att utveckla verksamheten in i framtiden.

– Vi är runt 4 000 medarbetare med många idéer kring hur vi kan möta vardagens möjligheter, problem och de utmaningar vi står inför.

Innovation sprids vidare

Årets Medarbetarinnovation 2018 har stora möjligheter att spridas vidare.

– Samarbetet ska fortsätta med ett nytt UF-företag som tar över stafettpinnen kommande termin, säger Cecilia Löf.

– Vi kan självklart rekommendera andra UF-företagare att samarbeta med Barncentrum, säger Jessica Söderqvist.

Prisutdelningen för Årets Medarbetarinnovation äger rum under Innovationsveckan, i kommunhuset den 8 november. Priset ska användas till gemensam kompetensutveckling.

Men det kan bli fler pris – Årets Medarbetarinnovation är en av tre finalister till priset Årets Innovation. Priset delas ut på Motalagalan den 10 november.


Juryns motivering

”Initiativet är ett innovativt sätt att kombinera två existerande program. Det ger värdefull praktik för UF-företag och möjliggör extra insatser för att öka gruppers möjlighet till förbättrade livsvillkor. Initiativet bidrar till hela 14 av resultatmålen i Motala kommuns Lokala Utvecklingsprogram och har stor potential för spridning.”

Juryn har bestått av Innovationsledarnätverket:

Ewa Soame, HR-strateg, kommunledningsförvaltningen

Fredrik Zeitelberg, verksamhetscontroller, plan- och miljöförvaltningen

Kirsi Mikkonen, verksamhetsutvecklare, kommunledningsförvaltningen

Monika Wilhelmsson, chef, daglig verksamhet, socialförvaltningen

Stefan Johansson, verksamhetscontroller, tekniska förvaltningen

Ulrika Abrahamsson, verksamhetsstrateg, äldreomsorgen, socialförvaltningen