Tusen kommuninvånare får tycka till om kommunens teknik

Publicerad: 7 februari, 2019 kl 07:00

Traktor som plogar snö på Hamnparkeringen.

1 000 slumpvis utvalda kommuninvånare får chansen att tycka till om kommunens tekniska tjänster när enkäten Kritik på teknik skickas ut i veckan.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, skickar ut enkäten Kritik på teknik vart tredje år. Motala kommun har valt att delta sedan 2007. Det är alltså femte gången som vi på det här sättet tar in medborgarnas synpunkter på gator, parker och hantering av vatten, avlopp och avfall.

– Det är ett bra sätt att få information om vad kommuninvånarna tycker om våra tjänster. Vad vi är bra på, men också förstås vad vi kan förbättra. Det ger även en indikation på hur vi ligger till jämfört med andra kommuner, säger Fredrik Feldt, förvaltningschef för tekniska serviceförvaltningen.

Grund för beslut

Resultatet presenteras för politikerna och ligger till grund när det ska tas beslut om exempelvis ekonomiska prioriteringar.

Kommunen får ta del av resultatet under våren och i höst presenteras SKL en övergripande rapport där kommunerna jämförs mot varandra. Vi kommer också att förmedla resultatet på Motala kommuns hemsida.

Representativt underlag

De 1 000 slumpvis utvalda personerna får en inbjudan via posten med inloggningsuppgifter till en webbenkät. De som väljer att inte svara på webbenkäten får enkäten på papper istället i brevlådan.

– Vi hoppas att så många som möjligt, både män och kvinnor och personer i olika åldrar, väljer att svara på enkäten så att vi får ett representativt underlag som vi kan jobba vidare med, säger Fredrik Feldt.