Kommunens överförmyndarkansli agerar gott exempel

Publicerad: 30 augusti, 2019 kl 15:51

Vår kommuns överförmyndarkansli har lyft verksamheten de senaste fem åren. I dag är de ett föredöme vad gäller bland annat relationen till verksamhetens gode män.

Månadens goda exempel i oktober

När överförmyndaren i Motala kommun gjordes om växte ett nytt mål fram. Kansliet gick från att kontrollera till att hjälpa. En av nycklarna till framgång är en stor förändring i medarbetarnas attityd till serviceskyldigheten.

Resultaten av det nya arbetssättet är en minskning av felaktiga redovisningar, en bättre kontakt mellan överförmyndarnämnden och kansliet samt även en förbättrad kontakt med de gode männen.

– Vi insåg att vår dialog med våra gode män var nödvändig för ett effektivt arbete. Genom att vara lyhörd gentemot våra gode män har vi nu en bra kommunikation där vi i första hand ser till deras behov. I dag hjälper vi våra ställföreträdare att hjälpa, säger Monica Carlström, överförmyndarkansliets chef.

Motalas överförmyndarkansli har ändrat sitt arbetssätt på flera sätt. I dag finns här rutiner för att ta emot den som vill bli god man. Det finns lyhördhet inför de gode männens behov av stöd, utbildning och service.

Hjälper andra att hjälpa

För att komma dit man är idag krävdes ett resonerande och funderande kring vad som egentligen är uppdraget för kansliet. Alltså inte bara hur överförmyndaren ska kontrollera de gode männen. Med inspiration från ett förändringsarbete hos Skattemyndigheten, med rollspel och mycket resonerande, började en ny syn på arbetet växa fram. I dag finns den tryckt på kansliets tröjor. ”Vi hjälper ställföreträdare hjälpa”, står det på ryggen. Med den grundinställningen jobbar överförmyndaren i Motala på ett annat sätt med att bemöta de gode männen. Kommunikationen har blivit viktigare. När man nu går ut med viktig information är det via lättlästa brev med en trevligare ton.

Resultatet har uppmärksammats från flera håll. Enheten har fått tala på föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar i Karlstad, intervjuats av tidningen Unik samt agerat Månadens goda exempel i Motala kommuns egna kanaler.


Månadens goda exempel är till för att sprida idéer som har bidragit med smarta lösningar inom Motala kommuns verksamhet. Det kan till exempel handla om effektivare arbetssätt, nya samarbeten och utvecklade tjänster med stöd av ny teknik. Dela med dig av genomförda idéer! De kan komma till användning och inspirera fler.