Nya rutiner stärker arbetsmiljöarbetet

Publicerad: 1 oktober, 2019 kl 15:16

Medarbetarna på lasarettsrestaurangen är nöjda med sin rutin för att stämma av arbetsmiljön i gruppen.

Månadens goda exempel i september

Medarbetarna på lasarettsrestaurangen Västgyllen har hittat en väl fungerande rutin för sitt arbetsmiljöarbete. Tillsammans stämmer de dagligen och veckovis av nuläge och närmaste framtid. Mindre problem höjs till ytan och alla får komma till tals.

För snart två år sedan visade Arbetsmiljöverkets inspektion att det fanns förbättringsmöjligheter i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket ville se mer daglig styrning av arbetsmiljön och även en bättre kontroll av personalens mående. Mer konkret saknades en riskbedömning av personalens arbetsbelastning samt ett säkerställande att sådana undersökningar regelbundet görs via kontinuerliga undersökningar.

De månatliga arbetsplatsträffarna och de till-hörande skyddsronderna var inte tillräckliga. Enhetschefen Tomas Hemmingsson vände sig till Karin Salander, HR-partner på enheten arbetsgivarstöd, och hennes dåvarande chef Jonas Forssell med en önskan att ta fram en rutin för kontinuerlig undersökning och risk-bedömning av arbetsmiljön.

Arbetssätt som passar alla

Karin och Jonas tipsade om att införa arbetsmiljöronder, så kallade pulsmöten, korta och effektiva möten som hålls en gång per vecka mellan chef och arbetsgrupp. Man går igenom hur veckan har varit, tittar på eventuell frånvaro, läget i gruppen, extra arbetsbelastning, något man vill ändra och planering inför kommande vecka.

– Dessa pulsmöten är mycket omtyckta av medarbetarna. Samtliga chefer inom måltidsverksamheten använder sig numera av pulsmöten och dessa möten har underlättat för alla inblandade. Det här sättet att arbeta passar vilken arbetsgrupp som helst, oavsett vad man jobbar med, säger Tomas Hemmingsson.

Robert Ringman, enhetschef, kör sina pulsmöten på fredagsförmiddagar då han besöker de medarbetargrupper han ansvarar för. I arbetsmiljörutinen ingår även en daglig lägesskattning då medarbetarna låter tre färger värdera läget i gruppen samt månatliga möten mellan skyddsombud, köksansvarig och chef.

Personalen blir sedd

– Att hålla en kontinuerlig dialog medarbetare-chef, regelbundna möten mellan chef-skyddsombud och vår dagliga lägesstyrning med färgsystemet grön-gul-röd har styrt upp vårt
arbetsmiljöarbete. Alla blir involverade, personalen blir sedd och sjukfrånvaron sjunker konstant, konstaterar Robert Ringman.

Sedan två år tillbaka har medarbetarna inom hela måltidsverksamhetens en bra arbetsmiljö tack vare nya och väl fungerande metoder. Större gemensamma frågor hanteras på arbetsplatsträffarna och riskområden som inte går att lösa omgående, inom max fem dagar, lyfts in i chefernas system Hypergene.


Månadens goda exempel är till för att sprida idéer som har bidragit med smarta lösningar inom Motala kommuns verksamhet. Det kan till exempel handla om effektivare arbetssätt, nya samarbeten och utvecklade tjänster med stöd av ny teknik. Dela med dig av genomförda idéer! De kan komma till användning och inspirera fler.