Träffa Peter Strömblad, stolt sjukgymnast

Publicerad: 30 mars, 2017 kl 22:56

3 juli 2015

Peter Strömblad, sjukgymnast, är en av Motala kommuns stolta medarbetare.
– Jag vill att patienterna ska uppleva att jag lyssnar, är inkännande och tar in deras upplevelse och känsla inför sitt funktionshinder eller besvär. Det är upplevelsen som är det viktiga i det hela, och bara genom att lyssna och bygga förtroende kan man ge en positiv effekt.
Läs mer om Peter och hans vardag som sjukgymnast runt om i Motala kommun.

 

Peter, hur skulle du beskriva ditt arbete?

– Att jobba som sjukgymnast innebär att få människor att fungera bättre i sin vardag och att underlätta vardagliga problem med hjälp av rehabilitering, träning, och hjälpmedel. Jag jobbar med patienter och anhöriga, men också tillsammans med vårdpersonal och arbetsterapeuter. Arbetet sker runt om i Motala kommun på vårdboende eller hemma hos patienten. Som sjukgymnast försöker jag ta reda på vilka fysiska funktionsnedsättningar patienten har som till exempel svagheter, smärtor eller obalanser, och också se till att ta tillvara det friska och utveckla det exempelvis genom träning i patientens hemmiljö. Praktiska lösningar kan bestå av till exempel ombyggnation hemma, eller att börja använda hjälpmedel, och jag gör ett ständigt detektivarbete för att hitta individuellt anpassade lösningar av olika slag.

Hur är det att arbeta med ditt arbete?

– Det är komplext. Vi är ofta hemma hos patienten och kan inte bara klampa in. Det är vanligt att det är mångfacetterade problem patienten har och vi behöver anpassa efter opraktiska hemmiljöer, vara uppfinningsrika och kreativa, och vi måste ta hänsyn inte bara till patienten utan även till anhöriga och annan personal. Arbetet kräver egna beslut, och är givande eftersom man får träffa många olika personer och inte vet hur situationen med patienten är när man möts eller på vilket sätt den kommer att utvecklas. Jag möter människor i sjukdom och kris, och det som för mig är en liten lösning kan ge patienten bättre livskvalitet, tacksamhet och glädje.

… och vad är det bästa?

– Det bästa är omväxlingen – att den ena dagen inte är den andra lik, och mötet med människor vilket är spännande. Det är utvecklande att träffa nya patienter i helt olika och unika situationer – jag stagnerar inte utan lär mig nya saker i kontakten med människor, och patienterna kan ha helt olika situation fast de har samma funktionsnedsättning. Jag har ett stort intresse för att lära mig mer om kroppens funktioner.

Vad är du mest stolt över?

– Det jag är mest stolt över med mitt jobb är mötet med människor, det är tillfredsställande att träffa nya människor och det är utmanande att vara anpassningsbar och hitta nyckeln till att komma patienten nära och få en fungerande lösning. Jag känner mycket glädje tillsammans med patienten när vi hittar en väg framåt, och jag är glad att jag kan finnas där för andra människor. Det ska finnas ett samhälleligt skydd och man ska kunna lita på att man inte blir lämnad utan får en chans att komma igen. Det är en trygghet.

Med vilka tre ord skulle du beskriva ditt jobb?

– Omväxlande, glädjefyllt, spännande.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Det finns ingen typisk arbetsdag, det kan vara samma schema två dagar, men är helt olika i praktiken eftersom människor är så olika.

Hur bör man vara för att ha ditt arbete, och vem skulle du rekommendera det till?

– Viktiga egenskaper är att vara flexibel, nyfiken och lyhörd, och det krävs ett intresse för människor, och empati. Man behöver vara öppen för att lära sig av andras situation, vara närvarande i stunden, och vara bra på att bygga förtroende. Förtroendet blir viktigt när det är smärtsamt, och tack vare förtroendet kan jag tillsammans med patienten hitta en bättre väg framåt och skapa större livskvalitet. Att jobba som sjukgymnast passar personer som gillar mötet mellan människor och är nyfikna på kroppens och hjärnans funktion och dysfunktion.

Vad tycker du om dina kollegor?

– Jag trivs otroligt bra. Vi har ett öppet klimat, högt i tak, och tillåts ha mycket åsikter. Alla får komma till tals och inget är dumt att säga eller fråga, utan man får berätta om sina idéer och alla är väldigt stöttande och hjälpsamma. Vi har en bra arbetsgrupp med mycket kompetens och härliga och sociala människor. De som slutat här säger att de saknar vår goda stämning.

Hur ser du på jobbmöjligheterna efter avslutad utbildning?

– Sjukgymnaster har låg arbetslöshet. Det har tidigare varit en våg med neddragning av jobb, men nu verkar det bli bättre. Jag tror att det finns en insikt idag om att sjukgymnastik sparar pengar och verkar både förebyggande och för att underlätta och rehabilitera uppkomna sjukdomstillstånd. Det finns en insikt om att sjukgymnastik skapar välbefinnande och politiken blir numera bättre.

Hur är det att jobba på Motala kommun?

– Det är korta beslutsvägar och det känns lätt att framföra idéer. Vi blir lyssnade på, man vågar satsa på rehabilitering och mycket av det beror på bra ledarskap vilket gör det lätt att arbeta. Både på Motala kommun och socialförvaltningen känns det som om man satsar och tänker framåt, och det visar sig genom att det händer mycket och sker en utveckling både inom rehabilitering och på andra håll i kommunen. Jag gillar uteserveringar om sommaren och är glad över kommunens arbete för att underlätta för tillstånd till uteserveringar. Det känns också som om Motala fräschas upp, skapar nya verksamheter och utvecklas, till exempel i Varamobaden. Cykelbanorna är i god form till mig som åker rullskidor, och nya riksvägen är på plats. Motala ger tillstånd för att saker ska få drivas och det känns som om man tänker på medborgarna. Tidigare förstod jag inte hur komplext arbetet är i kommunen, och det berodde på okunskap – jag visste knappt att det fanns sjukgymnaster i kommunen. Rehabilitering på sjukhus har länge varit en självklarhet. Nu är det bättre information i utbildningen, och jag tror att kommunerna kommer vara den stora arbetsgivaren i framtiden. Praktik ligger tidigt i utbildningen och medvetenheten ökar om kommunala sjukgymnasttjänster. Rehabilitering inom hemsjukvården är en bra satsning och det satsas både på förebyggande arbete och viktiga insatser i sjukdomsfall. Det satsas också på hälsocenter där det erbjuds öppen träning bland annat på Strandvägen i Motala där personer över 65 får komma och träna.


Namn: Peter Strömblad
Yrke: Sjukgymnast
Ålder: 37
Bor: Bråstorp, Motala
Intressen: Träning, gym, kondition – Jag tränar för välbefinnande
Berätta något om dig som ingen annan vet: Jag är en jäkel på att göra sockervadd 🙂
Utbildning: Sjukgymnastutbildning
Arbetat här sen: 2004


Öppen, stolt och nyskapande

Motala kommuns kärnvärden är ju öppen, stolt och nyskapande. På vilket sätt är du öppen, stolt och nyskapande?

Öppen
”Jag vill att patienterna ska uppleva att jag lyssnar, är inkännande och tar in patientens upplevelse och känsla inför sitt funktionshinder eller besvär. Det är deras upplevelse som är det viktiga i det hela, och bara genom att lyssna och bygga förtroende kan man ge en positiv effekt. Jag vill visa att jag alltid finns där.”

Stolt
”Det jag är mest stolt över med mitt jobb är mötet med människor, det är tillfredsställande att träffa nya människor och det är utmanande att vara anpassningsbar och hitta nyckeln till att komma patienten nära och få en fungerande lösning. Jag känner mycket glädje tillsammans med patienten när vi hittar en väg framåt, och jag är glad att jag kan finnas där för andra människor.”

Nyskapande
”Jag är nyfiken och vill ständigt lära mig nytt. Jag behöver vara kreativ och anpassningsbar för att hitta individuellt anpassade lösningar till patienterna som har helt unika situationer. Jag vill hitta en lösning på allting och få andra att förstå att det finns hjälp att få för att skapa en fungerande vardag, eller en så pass fungerande vardag som går utifrån ett sjukdomstillstånd. För att utvecklas krävs det att man stannar upp och lyssnar på andra, är mottaglig för nya tankar och idéer, och vågar ifrågasätta det man tror sig veta. Det kommer ny forskning och nya metoder och det får vara en balans mellan att prova nytt och hålla rutiner.”