Timtaxor förändras för lantmäterimyndigheten i Motala kommun

Publicerad: 22 december, 2016 kl 13:33

Från och med den 1 januari 2017 gäller nya timpriser för lantmäteriförrättningar. Prishöjningen gäller alla ärenden som är pågående den 1 januari 2017och alla nya ärende som inkommer därefter. De nya prisnivåerna är:

  • Beredande förrättningslantmätare och övriga handläggare, 1150 kr/tim
  • Beslutande förrättningslantmätare och mätansvarig, 1450 kr/tim
  • Specialistlantmätare, 1625 kr/tim
  • Senior lantmätare, 1825 kr/tim