Tankeväckande utbildningsdag om integration

Publicerad: 8 februari, 2019 kl 13:03

man i föreläsningssal

Charbél Gabro höll i en temadag kring integration. Fotograf: Sussie Slotter

Minnen, förväntningar, kulturkrockar. Hur är det att vara ny i Sverige? Medarbetare i Motala kommun fick under en heldag ta del av föreläsaren Charbél Gabros tankar om integration och inkludering.

Motala kommun ingår i det tvååriga projektet ”Alla med – integration med praktik” tillsammans med Kinda och Söderköping. Bakom projektet står Europeiska socialfonden, ESF.

Projektet syftar till att förbättra praktikmottagandet för nyanlända i kommunens verksamheter och hos det lokala näringslivet. Projektet verkar också för bättre samarbete mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen.

Inom projektet kompetensutvecklas personal som handleder nyanlända praktikanter. Bland annat har det i omgångar arrangerats handledarutbildningar.

Workshop om integration

På fredagen erbjöds ännu en utbildningsmöjlighet, en heldagsföreläsning och workshop om integration.

– Ett 40-tal personer deltar under dagen, bland annat från kommunens arbetsmarknadsenhet VIA Ekenäs men även från andra kommunala verksamheter. Syftet med projektet och den här dagen är att höja kompetensen hos våra medarbetare i integrationsfrågan, säger lokala projektledaren Åsa Söder.

Strukturer, normer och koder

Inspiratören Charbél Gabros föreläsning och workshop syftar till att öka förståelsen kring mottagande och bemötande av människor på flykt.

Charbél Gabro skapar snabbt en speciell stämning i föreläsningssalen när han delar med sig av sina egna erfarenheter av utanförskap och rotlöshet:

– Syrien är mitt födelseland, Sverige mitt uppväxtland. Men var är den plats där jag ska börja vara jag? Jag må vara första generationens invandrare, men hur länge ska jag vandra?

Deltagarnas medverkan blir omedelbar. De får utföra uppgifter, reflektera över hur de själva skulle göra i en livsavgörande situation och hur det går att ändra tanke- och beteendemönster.

Dagen är en djupdykning i vad nyanlända genomgår vid flykt, sin första tid i Sverige och om anpassningen till nya strukturer, normer och sociala koder.