Tack Motalas invånare!

Publicerad: 20 juni, 2017 kl 11:25

Nu presenteras svarsresultatet av medborgardialogen om ny översiktsplan.

Genom stort engagemang, intresse och nyfikenhet från många invånare har vi nu en bra grund att bygga vidare på i vårt fortsatta arbete med att ta fram en ny översiktsplan 2019. Tack för alla svar!

Motala kommun har under våren, med start från 10 mars t o m 1 juni, genomfört en medborgardialog om ny översiktsplan. Det innebär att alla svar som kommunen efterfrågade under denna tid, med hjälp av ett webbverktyg, nu är inlämnade. Frågorna berörde hur Motala ska växa och utvecklas i framtiden när det handlar om land och vatten samt förbindelser i regionen.

Totalt lämnades 1003 svar in tillsammans med 777 markeringar på en karta, digitalt.

– Vi är väldigt tacksamma och glada för alla som deltagit och som på något sätt bidragit i vår dialog om Motalas framtid. Nu har vi ett bra underlag att utgå ifrån inför de vägval som vi behöver ta ställning till under 2018, säger Camilla Egberth, Kommunstyrelsens ordförande.

Analyser av resultaten kommer att presenteras ytterligare under hösten 2017.

Har du frågor eller vill veta mer, följ oss på motala.se/dialog.
Tillsammans formar vi vår framtid!