Succé för fyrfack

Publicerad: 10 juni, 2019 kl 10:24

Nu har det gått ett år sedan de nya sorteringstunnorna med fyra fack började införas hos villahushållen i Motala och Vadstena kommuner. Och resultatet är fantastiskt. De nya sorteringstunnorna har ökat återvinningen och minskat förbränningen. 

grön tumme upp mot vit bakgrund och texten Var miljösmart!Soppåsarna har nästan halverats från tidigare 9 kilo per hushåll under två veckor till 5 kilo sedan fyrfack införts. Det är också glädjande att mängden elektronik som slängs felaktigt i soppåsen minskat med 75 procent sedan alla villahushåll med fyrfack fått en elbox för trasig elektronik.

Återvinningen ökar

Mängden matavfall som återvinns till biogas och biogödsel har ökat med 50 procent. Hushållen med fyrfack lägger i genomsnitt 6 kilo matavfall i gröna påsen under två veckor jämfört med 4 kilo tidigare. Förut hamnade mer matavfall i den vanliga soppåsen. Andelen onödigt matavfall, så kallat matsvinn, är oförändrad och uppgår till 18 procent av den totala mängden matavfall.

Mängden förpackningar och tidningar har ökat med 30 procent jämfört med tidigare. Nu återvinner hushållen i genomsnitt 7 kilo mot tidigare 5 kilo under två veckor. Framförallt är det fler plast- och pappersförpackningar som har ökat. För varje kilo återvunnen plast sparas en liter olja och ett ton återvunnet papper sparar 14 träd. Glas och metall kan återvinnas hur många gånger som helst.

– Det är jättekul att hushållen blivit så duktiga på att sortera. Just att man inte behöver åka iväg till återvinningen utan att man kan sortera hemma tror jag är nyckeln till framgången. Det ska vara lätt att göra rätt. I början fanns det farhågor om att de nya sorteringstunnorna inte skulle få plats på tomterna men de flesta hushållen har genom smarta lösningar hittat en plats. Även chaufförerna är nöjda eftersom de nya tunnorna har ett tredje hjul som gör tunnorna lättare att manövrera, menar Jens Lövgren som är miljösamordnare i Motala kommun.

Införandet

Just nu håller fyrfack på att införas i Motala och de sista stadsdelarna får sina nya tunnor efter sommaren. Först ut var villahushållen i Borensberg och Vadstena under 2018. Under 2020 och 2021 är det dags för landsbygden. I dagsläget har ett 50-tal kommuner fyrfack och från och med 2021 är det lagstadgat att bostadsnära källsortering ska införas i alla bostäder.


Läs mer om fyrfack här.