Styrelsemöte Samordningsförbundet Västra Östergötland 2019-01-11