Styrelsemöte Samordningsförbundet Västra Östergötland 2018-12-07