Strömsborg upphandlas inte för privat drift

Publicerad: 19 maj, 2020 kl 17:10

händerna på en äldre person som håller i en rollator.

Strömsborgs särskilda boende för äldre kommer inte att upphandlas för privat drift. Det beslutades på socialnämndens sammanträde på tisdagen.
Beslutet fattades efter att det yrkats på en tilläggspunkt i ärendet. Socialdemokraterna fick stöd av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

I januari beslutade en oenig socialnämnd att Strömsborgs äldreboende skulle privatiseras. Under våren har socialförvaltningen arbetat med att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling samt en riskanalys.

Vid tisdagens sammanträde skulle socialnämnden enligt dagordningen fatta beslut om underlag till upphandling av Strömsborg för privat drift. Socialdemokraterna yrkade på avslag. I och med att de fick stöd av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna föll förslaget.

Det yrkades dessutom på en tilläggspunkt i ärendet: Att beslutet att upphandla skulle rivas upp i sin helhet.

I och med det kunde oppositionen med stöd av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna få igenom ett nytt beslut. Det innebär alltså att upphandlingen av Strömsborg stoppas.