Stort engagemang för Motalas nya torg

Publicerad: 19 april, 2018 kl 15:25

En kvinna som står vid Stora torget.

Alexandra Åberg är projektledare för Motalas nya torg. Hon tycker att det är viktigt att de synpunkter som Motalaborna lämnat i medborgardialogen tas tillvara. Fotograf: Jessica Henulin

Vatten och växtlighet. Det är element som på något sätt kommer bli en del av Motalas nya torg.

– Motalabornas synpunkter som kom in i medborgardialogen kommer vi att ta med oss i det fortsatta arbetet, säger Alexandra Åberg, projektledare.

Under hösten 2016 fick alla Motalabor chansen att komma in med sina synpunkter på hur Stora torget ska se ut i framtiden. 358 vykort kom in, och många hade även skissat förslag på ny utformning av torget på kortet.

– Vi vill tacka alla som engagerat sig i medborgardialogen. Det är jätteroligt att det kommit in så många förslag, och vi vill att dessa ska väga tungt i den kommande projekteringen av torget, säger Alexandra Åberg, landskapsarkitekt och projektledare för torgprojektet.

Upplevs som ödsligt

Det är förstås en stor bredd på de idéer och synpunkter som kommit in. Men några teman går igen.

– Många vill få in mer grönska på torget. Det upplevs i dag som lite ödsligt. Även vatten är något som många har önskat. Trots att det ligger rätt så nära Vättern är det svårt att få kontakt med vattnet, säger Alexandra Åberg.

Gå och cykla

Andra synpunkter som kommer att tas med är att det ska vara enkelt att gå och cykla till torget och det ska vara lätt att bedriva torghandel. Det ska finnas ytor att bara sitta och umgås, och även vara ett torg för alla.

– Det kan ju vara snyggt med gatsten som markbeläggning, men det gör ju att det är svårt att komma fram med exempelvis rollator och barnvagn.

Arkitekttävling

Dessa och en rad andra kriterier kommer att ligga till grund för en arkitekttävling som utlyses under 2018. Den sker i två steg. Den 14 maj öppnar den så kallade prekvalificeringen. Då kan arkitektteam anmäla sitt intresse för att delta i tävlingen. Av alla intresseanmälningar kommer fyra tävlande lag att få möjlighet att ta fram slutgiltiga förslag på utformning av torget. Dessa kommer att ställas ut för allmänheten i början av 2019.

Under 2019 är tanken att det nya torget ska projekteras och om allt går som det ska kan byggnation påbörjas under 2020.

– Vi kommer att bygga om i etapper, så att vi kan ha verksamhet på torget, exempelvis uteserveringar och torghandel, även under byggtiden, säger Alexandra Åberg.