Stor satsning på föräldrastöd till nyanlända i Motala

Publicerad: 26 juni, 2019 kl 11:39

barnhand och vuxenhand

Motala kommun ska erbjuda nyanlända familjer stöd och hjälp via ett nytt projekt.

Motala kommun arbetar aktivt i kommunen för att minska de socioekonomiska klyftorna i Motala. Nu påbörjar kommunen, med stöd av medel från länsstyrelsen, arbetet för att erbjuda nyanlända föräldrar stöd i föräldraskapet.

Länsstyrelsen beviljade den 7 juni Motala kommun cirka 900 000 kronor. Pengarna ska användas i projektet som påbörjas under hösten. Kommunen ska utveckla, strukturera och organisera ett samordnat föräldraskapsstöd på tre arenor: Förskola, grundskola och bostadsområden med socioekonomiska utmaningar.

Projektet riktar sig till nyanlända familjer med barn mellan 0 och 17 år.

I projektet deltar, förutom förskola och grundskola, även socialförvaltningen med sitt föräldrastödsprogram Cope samt Studiefrämjandet, som har ett utarbetat och väl beprövat koncept för studiecirklar om föräldraskap, Älskade barn.

Välkomna pengar

Det här är mycket välkomna pengar. Nytt språk, ny kultur och nya livsvillkor innebär många oväntade utmaningar i föräldraskapet. Det råder många missuppfattningar när det gäller barnuppfostran bland nyanlända, även oro och rädsla, när man inte vet så mycket om det nya landets lagar och bestämmelser.

Många nyanlända föräldrar känner inte heller till hur det svenska skolsystemets ser ut och fungerar. Barns framtidsutsikter och skolprestationer påverkas av föräldrarnas integrering i samhället och med ett stöd hemifrån ökar barnets möjligheter att lyckas i skolan.

Ökad integration

Det här arbetet är därför något av det viktigaste vi kan ta oss an för att öka integrering och inkludering i det svenska samhället och framförallt, hjälpa barnen till en ljus framtid.

Under projekttiden, som sträcker sig fram till den sista december 2020, förväntas minst 500 föräldrar ha fått del av föräldrastödsutbildning i någon form.