Stor om- och tillbyggnation på Skolgårda skola

Publicerad: 24 maj, 2018 kl 11:15

illustration över tillbygge på Skolgårda skola.

Illustration: Arkitema architects

Skolgårda skola kommer att genomgå en stor ombyggnation under 2018-2020. En ny köks- och matsalsdel kommer att byggas till i kombination med invändiga ombyggnadsarbeten. Lokalerna anpassas efter modern pedagogik och blir flexibla för att kunna användas efter skiftande behov.

Skolgårda har länge varit i behov av en ny matsal och ett nytt kök. Under hösten 2018 startar vi därför med att bygga till huset som vetter mot Linjegatan (C-huset) med en del som kommer att inrymma detta. Arbetet beräknas ta drygt ett år och bli klart ungefär vid årsskiftet 2019/2020. Under tiden kan maten lagas och eleverna äta i de befintliga lokalerna.

– Vi bygger flexibelt och tänker att matsalen ska kunna användas även som studieyta eftersom det ändå är stora delar av dagen som matservering inte pågår, säger Fredrik Eklöf, projektchef på fastighetsenheten.

Nya hemklassrum

När matlagning och servering flyttar in i de nya lokalerna byggs dagens matsal och kök om till undervisningsrum.

– Det kommer att bli nya hemklassrum, men även grupprum som är anpassade efter modern pedagogik. Det är något som verksamheten har saknat, säger Jonas Larsson, lokalsamordnare på bildningsförvaltningen.

C-huset får därmed en liknande utformning på alla tre plan, och blir ett nav för den teoretiska undervisningen i årskurserna 4-9. Rummen kan utnyttjas flexibelt beroende på årskursernas storlek, som kan skifta från år till år.

Ny cafeteria

Under hösten 2019 beräknas nästa etapp komma igång. Detta är under förutsättning att pengar avsätts i investeringsbudgeten. Den innebär en stor ombyggnation av B-huset.

– Vi flyttar elevhälsodelen från den centrala ytan och skapar en rejält tilltagen uppehållsyta och cafeteria. Den blir integrerad med biblioteket som flyttas in här, säger Fredrik Eklöf.

Byggprojektet är upphandlat och lokala entreprenörer har kontrakterats.

– Jag tycker att det är roligt att vi kan nyttja det lokala näringslivet för ett sådant här viktigt projekt. När det är klart kommer de olika delarna av Skolgårda skola att ha knutits ihop till en helhet, säger Fredrik Eklöf.

Inför höstterminen 2020 beräknas ombyggnationen vara klar.