Stolta medarbetare berättar om sitt arbete

Publicerad: 24 november, 2017 kl 14:35

Gruppdeltagarna inledde året med att besöka Kulturskolan och testa på att spela trombon.

Årets grupp av stolta medarbetare är färdig med sitt första år. Och om de själva vill följer en intressant fortsättning.

Starten gick på Kulturskolan där de testade att spela trombon. Därefter har bland annat rekryteringsmässor, en föreläsning om storytelling och en rundvandring på Karshults reningsverk brutit av deras arbetsvardag.

Arbetet med gruppen Stolt medarbetare görs i syfte att visa upp kommunen som en enad aktör. Gruppen Stolt medarbetare bidrar också till ett tydligare arbetsgivarvarumärke. Genom att låta bilder på våra stolta medarbetare synas i exempelvis våra platsannonser lyckas vi förmedla människan bakom myndigheten, som också är kommunens största resurs. Vi får även en inblick i hur det är att arbeta inom medarbetarnas olika yrkesroller.

Våra utvalda ambassadörer har summerat ett för dem annorlunda arbetsår. Det började med att de blev nominerade till gruppen Stolt medarbetare, varefter de tackade ja och därefter har arbetslivet kryddats av utvecklande inslag. En fotograf bokade tid för enskild fotografering och sedan har de besökt varandras verksamheter inom kommunens olika förvaltningar. I år besöktes Kulturskolan, tekniska förvaltningens kundcenter, Karshults reningsverk samt även Charlottenborgs slott. Ingen av de stolta medarbetarna arbetar på slottet, utan där arrangerades en föreläsning om storytelling som följdes av att man fördelade sig bland slottets rum för att med hjälp av en smartphone filma sin egen goda berättelse.

Nytta för alla

Mellan de fasta träffarna har intervjuer med gruppdeltagarna publicerats på kommunens hemsida. De har deltagit i kommunens rekryteringsmässor och deras bilder har figurerat i platsannonser, på roll-ups och annat kommunikationsmaterial.

Inte enbart deltagarna i denna grupp har dragit nytta av det här arbetssättet. Det har, och gör kontinuerligt, även arbetsgivaren Motala kommun. Sedan vi från 2015 nominerat medarbetare till denna grupp finns nu ett 30-tal ambassadörer som bidragit med intervjuer och bildmaterial och som lyckats knyta stärkande band över verksamhets- och förvaltningsgränser. Dessa 30 personer är kommunikatörers och personalvetares resursbank i vårt arbete med kommunens arbetsgivarvarumärke.


Tack till deltagarna i ”Stolt medarbetare 2017”:

 • Anders Bengtson, utvecklingstrateg
 • Anita Majava, gymnasielärare
 • Annika Rehn, växeltelefonist
 • Anna-Carin Pålsson, revaqansvarig
 • Catrine Ekelin, fritidspedagog
 • Daniel Winnerfjord, behandlingsassistent
 • Gunnar Kraft, kundtjänst/transportledare
 • Kristina Stråkander, socialsekreterare
 • Mannie Gustavsson, fritidsgårdsföreståndare
 • Sara Englund Eckerbom, stråkpedagog
 • Åsa Vilpi, handledare Daglig verksamhet