Sporthallen och simhallen helt utan anmärkningar

Publicerad: 3 april, 2019 kl 15:56

simbassäng

Simhallen och sporthallen har klarat inspektioner från miljö- och hälsoskyddsenheten och Arbetsmiljöverket utan anmärkningar. Fotograf: Jessica Henulin

Helt utan anmärkningar. Arbetsmiljöverkets och miljö- och hälsoskyddsenhetens senaste inspektion av Motala sport- och simhall ger verksamheten klart godkänt.
– Det är ett kvitto på att vårt intensiva arbete lyckats. Det känns väldigt bra, säger anläggningschef Thomas Martinsson.

Motala sport- och simhall har det senaste året arbetat intensivt med förbättringsåtgärder i verksamheten.

Arbetsmiljöverket har inspekterat hanteringen av kemiska risker i arbetsmiljön och anläggningen. Vid den senaste inspektionen bedömdes sport- och simhallen helt uppfylla de krav som lagen ställer.

– Vi har jobbat med våra rutiner och har en väldigt bra struktur och ordning. Nu har vi fått ett kvitto på att vi arbetar säkert och kan hantera kemiska risker. Kraven ändras över tid och vi visar att vi följer med i den utvecklingen, säger anläggningschef Thomas Martinsson.

Inspektion utan anmärkningar

Sport- och simhallen har tidigare haft problem med bakterier i duschvattnet. Mycket tid lades ner på att identifiera orsaken och hitta lösningar. Bland annat infördes ett förbättrat egenkontrollprogram och kontrollprogram för legionella.

Miljö och hälsa har kontrollerat en rad områden, exempelvis egenkontrollprogram, miljö- och hälsoskyddsrisker, smittskydd, städning, vatten, underhåll samt kemiska produkter.

Vid den senaste inspektionen fick verksamheten inga anmärkningar alls. Miljö- och hälsoskyddsenheten skriver att ”Motala sport- och simhall har goda förutsättningar att bedriva en verksamhet som uppfyller kraven i miljöbalken och aktuella regelverk”.

Miljö och hälsa konstaterar också att verksamhetens dokumentation har granskats utan anmärkning. Varje månad under 2018 och 2019 har verksamheten lämnat bakterieprover från samtliga bassänger. Samtliga analyssvar har varit bra.

Intensivt arbete

Anläggningschef Thomas Martinsson är naturligtvis glad och lättad över resultatet av den senaste inspektionen och att miljö- och hälsoskyddsenheten kan avsluta ärendet.

– Vi är mycket nöjda och jag är stolt över mina medarbetare och det arbete som de lagt ner på det här, säger Thomas Martinsson.

Nu fortsätter verksamheten att följa rutiner och egenkontrollprogram som tidigare.