Nu kommer fyrfack till Motala

Publicerad: 5 oktober, 2018 kl 10:34

En man i varselkläder som drar på två stora soptunnor.

Stefan Andersson och kollegorna på avfallsenheten jobbar för fullt med att byta ut soptunnorna i Motala till fyrfackstunnor. Fotograf: Jessica Henulin

Nu är det dags att påbörja införandet av fyrfack i Motala. Under vecka 41 påbörjas utrullningen i Mossenområdet och därefter är det Råssnäs, Marieberg och Dynudden som står på tur.

Fyrfack innebär att villahushåll får två sorteringstunnor för avfall på tomten, med fyra fack vardera. I facken slängs hushållsavfall och gröna påsar, men också tidningar och förpackningar av olika material. Det är sedan tidigare infört i Borensberg och Vadstena.

– Det har fallit väldigt väl ut. Vi har fått 60 procent mindre soppåsar som går till förbränning, och materialet har istället kunnat återvinnas till exempelvis nya förpackningar. Dubbelt så mycket gröna påsar har kunnat omvandlas till biogas och biogödsel, jämfört med tidigare, säger Jens Lövgren, miljösamordnare på Motala kommun.

Systemet är också smidigt för hushållen, som slipper åka iväg med förpackningar och tidningar till en återvinningsstation. Enklare sortering medför att fler väljer att göra det, vilket är en stor vinst för miljön.

Nästa etapp

Nu fortsätter vi med nästa etapp. Under de två kommande veckorna (41 och 42) byts de gamla soptunnorna i Mossenområdet ut till sorteringstunnor. De hushåll som är berörda har fått information i brevlådan.

Därefter fortsätter vi under hösten med Råssnäs norr om Råssnäsvägen, Marieberg och Dynudden inklusive Ängdalen och Forsområdet. Även dessa hushåll får information i god tid i brevlådan.

Frågor?

Undrar du när fyrfack kommer till dig? Här hittar du en karta som visar en grov planering över hur vi tänkt att fortsätta med införandet. Observera att planeringen kan förändras.

Har du frågor om fyrfack eller saknar du informationsbroschyren? Kontakta kundtjänst för vatten och avfall, vatten.avfall@motala.se eller 0141- 22 51 51.