Smidigt och billigt att ta sig fram med lastcykeln

Publicerad: 15 juli, 2019 kl 08:00

Månadens goda exempel i juli

Planeringsenheten för Gata och park har en smart lösning för att slippa ta bilen inom Motala, även när det ska med skrymmande last. Lastcykeln med eldrift kan användas för diverse olika transporter och potentialen att utöka användningsområdet är stor.

Denna miljövänliga och ekonomiska idé är juli månads goda exempel.

Lastcykeln, som har en liten elmotor som assistans, är perfekt för arbeten i fält där en vanlig cykel är för liten, men det känns onödigt att ta bilen. Den används exempelvis för montering av trafikmätarutrustning och har även kommit väl till pass för transportering av material till Idrottens dag. Lastcykeln har fjädring, så både förare och last färdas mjukt.

– Sedan vi fick cykeln har jag inte behövt ta bilen i tjänsten en enda gång, säger Daniel Persson, trafikingenjör.

Kan välja kortaste vägen

Det är också ofta väldigt smidigt att ta sig fram med cykel istället för bil.

– Med cykeln kan jag välja den kortaste vägen, antingen på väg eller på cykelbana. Och eftersom Motala är rätt kuperat med många backar så är det skönt att ha eldriften som lite extra skjuts. Batteriet motsvarar det som sitter på en vanlig elcykel, berättar Daniel Persson.

Driftkostnaden per mil är försumbar, vilket gör lastcykeln till ett väldigt ekonomiskt alternativ. Den är också ett jämförelsevis miljövänligt transportmedel eftersom den inte släpper ut några avgaser och har lägre energiåtgång vid tillverkningen än exempelvis en elbil.

Stor potential

Daniel Persson tror att många fler transporter skulle kunna gå med cykel än vad som sker i dag. Exempelvis kör DHL i Amsterdam med en liknande lastcykel inom staden.

Många tar bilen av gammal vana, när det egentligen skulle gå bra att cykla. Cykeln tar 150 kilo last så det finns egentligen ingenting att skylla på.

– Det finns en väldig potential för fler enheter att använda den här lösningen om de vågar prova. Exempelvis skulle man kunna använda den här typen av fordon för tömning av papperskorgar, säger Daniel Persson.


Månadens goda exempel är till för att sprida idéer som har bidragit med smarta lösningar inom Motala kommuns verksamhet. Det kan till exempel handla om effektivare arbetssätt, nya samarbeten och utvecklade tjänster med stöd av ny teknik. Dela med dig av genomförda idéer! De kan komma till användning och inspirera fler.