SKL har bytt namn till SKR

Publicerad: 2 december, 2019 kl 08:39

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) heter från och med den 27 november Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Beslutet fattades av ombuden på kongressen i Linköping.

I januari 2019 ändrade de sista landstingen sina namn till regioner, eftersom de också fick ansvar för den regionala utvecklingen. Nu var det därför dags att kommuner och regioners medlemsorganisation följer efter och tar bort ”landsting” och ändrar till regioner.

Beslutet om namnändringen till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gäller direkt, från och med 27 november. Webbadressen byts till skr.se och alla medarbetares e-postadresser byts till skr.se. De gamla e-postadresserna kommer att fungera parallellt under en tid.

Läs mer