Sjuka träd tas bort

Publicerad: 1 juli, 2020 kl 13:38

dött träd står intill friskt

På grund av ett stort angrepp av almsjukan måste ett flertal stora almar fällas. Motala kommun påbörjar arbetet under sommaren.

Flera av träden har utgjort en viktig del av stadens trädstruktur och varit fina karaktärsträd. Därför är vi mycket ledsna att behöva ta bort dessa träd. Även en stor bok i Kanalparken och några andra träd som utgör fara kommer att tas ner.

Träden som prioriteras står i våra centrala parker, i anslutning till en bilväg, gång- och cykelväg, järnväg eller i direkt anslutning till en privat tomt.

För att gynna den biologiska mångfalden kommer vi på ett flertal platser lämna så kallade högstubbar och liggande stockar där insekter och svampar kan fortsätta att leva.

Motala kommun kommer även att se över ett tiotal pilar som står vid gång och cykelbanan längs Södra stranden närmast Strömparken. Beskärning, så kallad återhamling, görs för att ge träden, som är i varierat skick av ålderdom, ytterligare några år.

Arbetet kommer lokalt att påverka framkomligheten under kortare perioder och Motala kommun hoppas på överseende med detta.


Texten Resultatmål 5: Miljömässigt hållbar tillväxt, mot grön bakgrund, samt en ikon med ett löv.
Nyheten är kopplad till resultatmål 5 – Miljömässigt hållbar tillväxt. Motala kommuns tillväxt ska präglas av hållbarhet och en god bibehållen miljö. För att kommunen ska kunna växa långsiktigt måste vi värna vår miljö.