SFI-elever i skrivprojekt

Publicerad: 16 januari, 2019 kl 16:46

två män och en kvinna på en scen

Farhan Hassen Ahmed tar emot sitt bokpris av Sven-Göran Andersson från Motala Rotaryklubb. I bakgrunden syns Tonny Henriksson från Motala bibliotek.

SFI Motala har haft ett ”skrivlyft” i samarbete med Motala bibliotek och Motala Rotaryklubb.
Den 16 januari var det dags för högtidlig bokutdelning.
– Vi tog tillvara på möjligheten att tillsammans göra en insats för individ och samhälle, säger samordnare av projektet Ulrika Lönnqvist på SFI.

grupp med personer på scen
Maj Gustafsson, lärare på SFI, rektor Vivien Björnestrand, Ulrika Lönnqvist, ledningsresurs SFI, Sven-Göran Andersson, Motala Rotaryklubb, Inger Hollström Flis och Tonny Henriksson, Motala bibliotek.

Skriva är den förmåga SFI-elever behöver träna mest på. SFI Motala arbetar aktivt med att förbättra elevernas skrivförmåga, bland annat genom genrepedagogik och skrivlyftet.

Ambitionen med projektet skrivlyftet är att ge eleverna en möjlighet att snabbare utveckla alla sina förmågor i språket och snabbare delta i samhället och yrkeslivet.

Samtliga elever lånar och läser minst en bok per tillfälle, för att sedan skriva en recension.

– Vi såg kombinationen av behovet av mängdträning hos våra elever och samverkan inom kommunens verksamheter samt mellan kommun och näringsliv, säger Ulrika Lönnqvist.

– Detta ligger i linje med min ambition för hur Motala Rotaryklubb kan verka lokalt och styrelsen var lika positiv till samhällsengagemanget, säger Sven-Göran ”Stisse” Andersson, klubbpresident Motala Rotaryklubb.

Genom ett stipendium på 5 000 kronor från Motala Rotaryklubb kunde Motala biblioteket köpa in 40 böcker.

– En utställning av lottade bidrag kommer att finnas på huvudbiblioteket snart, säger bibliotekarie Tonny Henriksson.

Utmaning var att få ihop antalet lättlästa böcker. Motala bibliotek, skolbibliotek och bokbuss har möjliggjort att alla elever har kunnat låna böcker. Biblioteket fick hjälp av tre integrationsledare och en praktikant för utlåning av e-böcker och e-ljudböcker. SFI använder även inläsningstjänst.