Satsning på publikt wifi i Motala hamn

Publicerad: 18 juni, 2019 kl 07:48

hamnen gästhamn wifi wi-fi

Bild på Motala hamnområde

Nu har alla besökare i Motala hamnområde möjlighet att surfa fritt via ett publikt wifi-nätverk. Motala kommun har tecknat ett avtal med företaget The Cloud och Göta kanalbolag är medfinansiär till den första accesspunkten i hamnen.

– Tillgång till öppna wifi-nät är något som efterfrågas i allt större grad och den här satsningen skapar en ökad attraktionskraft för vår stadskärna. Det är angeläget med ökad tillgänglighet till internet i  offentliga miljöer, säger Kåre Friberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Motala hamnområde är det första området i centrala Motala som får en accesspunkt för wifi-uppkoppling, men ambitionen är att utöka antalet platser i Motalas stadskärna.

Upplägget bygger på att Motala kommun står för grundavtalet, grundinvesteringen samt de tekniska förutsättningarna, medan privata aktörer är med och medfinansierar specifika accesspunkter. Tillväxt Motala har en samordnande roll för att undersöka lämpliga områden och hitta passande medfinansiärer.

Göta kanalbolag bekostar sedan tidigare flera accesspunkter längs med Göta kanal och är nu också delaktiga i satsningen i Motala hamnområde.

– Vi ser en allt tydligare efterfrågan på möjligheten att vara uppkopplad i våra gästhamnar. I Motala ligger inte bara vårt huvudkontor, gästhamnen är också Göta kanals största. Vi är glada att kunna samverka med kommunen om att erbjuda bästa möjliga service för våra besökare, berättar Roger Altsäter, VD på Göta kanalbolag.


Så når du publikt wifi i Motala hamn

  • Gå in på wifi-inställningar på din mobila enhet och välj _Motala WiFi som nätverk.
  • En landningssida öppnas där du kan hitta besöksinformation. Välj ”Gå Online” för att koppla upp dig mot wifi-nätverket.
  • Välj att kryss i rutan för att godkänna användarvillkoren och klicka ”Fortsätt”.
  • Nu kan du surfa!