Samverkan A och O för lokala tillväxten

Publicerad: 8 november, 2018 kl 17:26

man framför bildspel

Anders Wolving, platschef på Rasch, beskriver hur ett modernt industriföretag drivs.

Samverkan mellan kommunens skolor och den Motalas industriföretag fortsätter.
Som en del av Innovationsveckan arrangerades en lokal industridag på Rasch.

Inbjudna till den lokala industridagen var pedagoger och yrkes- och studievägledare i Motala och Vadstena kommun, förtroendevalda och tjänstepersoner i Motala och Vadstena samt Motalas branschråd för industri och tillverkning.

Dagen ger en inblick i den moderna industrin och att sätta fokus på hur viktig samverkan är. Skola och näringsliv samarbetar för att attrahera framtida medarbetar – och möjliggör på så vis lokal tillväxt.

Mia Hasselgren från Skill arbetar även som projektledare för Industridag Östergötland. Inledningsvis informerade hon om initiativet, där samarbete mellan skola och näringsliv står i fokus.

– Meningen är att fler ska få se vad vi gör inom industrin i Östergötland, säger Mia Hasselgren.

Ett annat gott exempel på innovativ samverkan mellan skola och industriföretag är Unga Tio. Projektledare Suzanne Möller berättade om verksamheten, som är en betald sommarpraktik i design och produktutveckling för gymnasieelever.

Inspirerar elever

Anders Wolving är platschef på Rasch. Han presenterade företagets organisation och produktion. Han pekade också på hur viktigt samverkan är:

– Vi har ett bra samarbete med Carlsund Utbildningscentrum. I branschrådet jobbar vi tillsammans med Industritekniska programmet, bland annat för att inspirera fler elever att välja industrin som arbetsplats, säger Anders Wolving.

För att vara en attraktiv arbetsgivare bygger företaget en stadig lokal bas genom att satsa mycket på arbetsrotation, internutbildning och internrekrytering. Man arbetar bland annat efter den så kallade Toyotamodellen.

Under dagen presenterades också Teknikcollage och branschrådet för industri och tillverkning. Dessutom fick deltagarna göra en rundvandring i Rasch lokaler.

Fokus på kompetensförsörjning

Lena Åberg, verksamhetschef för gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten, betonar vikten av kompetensförsörjning:

– Skolledning, lärare och studie- och yrkesvägledare måste samverka med näringslivet. Vi har gjort en satsning, vilket lett till ett ökat antal sökande till industriprogrammet och det är vi glada för. Vi är positiva inför framtiden och nu måste vi hålla i och hålla ut, säger Lena Åberg.

Lokal industridag i Motala är ett lokalt evenemang inom ramen för Industridag Östergötland och en del av Innovationsveckan i Motala. Arrangör är Motala kommun, Industridag Östergötland och  branschrådet för industri och tillverkning.  Samverkan sker även med Vadstena kommun.