Samråd om tillstånd för vattenuttag

Publicerad: 1 februari, 2019 kl 08:16

Tillstånd för vattenuttag ska sökas för Borensbergs vattenverk för att säkerställa framtidens dricksvattenförsörjning. Processen startar med ett samråd där berörda intressenter har möjlighet att komma med information och synpunkter. Resultatet sammanställs när svarstiden gått ut och bifogas själva ansökan som skickas till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Samrådsunderlaget finns att ta del av här:

Information om samråd för tillstånd för vattenuttag vid Borensbergs vattenverk (PDF, 560 kB)

Underlag för samråd Borensbergs vattenverk (PDF, 1,0 MB)

Frågor och synpunkter

Om du har frågor eller framföra synpunkter kan du ta kontakt med Åsa Ståhlkloo via e-post asa.stahlkloo@motala.se eller via telefon 0141-22 58 92.

Du kan även skicka in synpunkter på adressen:

Motala kommun
Tekniska serviceförvaltningen, Vatten och avfall
Åsa Ståhlkloo
Karshults reningsverk, Borensvägen 140
591 96 Motala

Dina synpunkter ska ha kommit in senast 2019-02-25.