Sammanblandning av tillgångar

Publicerad: 20 juni, 2019 kl 10:52

Sammanblandning

Tänk på att inte sammanblanda huvudmannens tillgångar med dina tillgångar

Du får inte använda ditt eget konto för att betala räkningar, göra inköp eller liknande åt din huvudman. Även om sammanblandningen inte leder till ekonomisk förlust för huvudmannen så är det inte tillåtet enligt lag. Syftet med regeln är att det aldrig ska vara någon tvekan om vilka tillgångar som är huvudmannens respektive ställföreträdarens. Sammanblandningen innebär även att huvudmannen står i skuld till dig (om än tillfälligt), vilket inte är tillåtet utan överförmyndarnämndens samtycke. Dessutom uppstår en jävsituation.

Av länsstyrelsens nationella riktlinjer framgår det att en överförmyndarnämnd inte bör acceptera sådan sammanblandning.