Så kommer kommunens nya äldreboende att se ut

Publicerad: 23 oktober, 2018 kl 09:07

modell av nytt äldreboende.

En modell av det nya äldreboendet finns i kommunhusets reception om du är nyfiken på hur det kommer att se ut. Fotograf: Jessica Henulin

Under hösten påbörjas markarbeten inför det som ska bli Motala kommuns nya äldreboende vid Mossenplan. Byggföretaget Gärahovs bygg är de som kommer att bygga boendet.

Ett nytt äldreboende kommer att byggas i Mossenområdet, på tomten intill förskolan Sagomossen. Boendet kommer att få 54 platser och är utformat utifrån socialnämndens funktionsprogram för äldreboende. Det får en inbjudande atriumgård under glastak som kommer att fungera som samlingslokal.

Det första spadtaget tas någon gång under november, och till att börja med handlar det om förberedande markarbeten. Själva byggnationen påbörjas under 2019. Inflyttning beräknas kunna bli första kvartalet 2020.

Boendet kommer att ägas av Svenska vårdfastigheter, som hyr ut till kommunen på 25-årskontrakt. Hyran är satt till cirka 8 miljoner kronor per år. Det motsvarar cirka 400 kronor per dygn och boende vilket är en normal nivå i nya äldreboenden. Efter en upphandling enligt LoU (Lagen om offentlig upphandling) står det klart att företaget Gärahovs bygg kommer att ansvara för byggnationen.

I kommunhusets reception finns en modell av hur boendet kommer att se ut. Om du är nyfiken är du välkommen att komma dit och titta.


Fakta om nytt äldreboende

Boendet har tagits fram av en projektgrupp bestående av Motala kommun, Svenska Vårdfastigheter och arkitekterna Scott Rasmusson-Källander.

Boendet är i tre våningar med bland annat inglasat atrium och spaavdelning.

Antal lägenheter: 54 stycken

Area: cirka 4700 kvadratmeter

Hyresgäst: Motala kommun

Byggherre: Mossenskolan Fastighets AB, ett bolag inom Svenska Vårdfastigheter/Magnolia koncernen

Totalentreprenör: Gärahovs Bygg AB

Arkitekt: Scott Rasmusson-Källander AB

Tidplan: Etablering december 2018

Byggstart: kvartal 1 år 2019

Inflyttning första halvåret av 2020


Har du frågor om det nya äldreboendet?

Kontakta utvecklingschef Jan Holmberg eller Ywonne Holm, verksamhetschef äldreomsorg, via Motala kommuns växel 0141-22 50 00.