Riksväg 34 blir säkrare och snabbare

Publicerad: 6 augusti, 2018 kl 13:46

röd bil som kör på landsväg

Fotograf: Trafikverket

Nu bygger Trafikverket om riksväg 34 mellan Motala och Borensberg till mötesfri landsväg. Vägen, som är viktig för många Motalabor som pendlar exempelvis till Linköping, blir därmed säkrare, och hastigheten kan höjas till 100 km/timmen.

Riksväg 34 är en viktig regional förbindelse mellan Motala och Linköping. Många använder vägen, särskilt för arbetspendling. I förhållande till trafikmängden har vägen i dag låg standard, och är väldigt olycksdrabbad.

Trafiken påverkas inte

Nu bygger Trafikvägen därför en säkrare 2+1-väg, där trafiken separeras med mitträcke. Den nya vägen blir drygt 10 km lång och går mellan Motala och Borensberg, cirka 9 km går i ny sträckning norr om den befintliga väg 34. Merparten av den nuvarande väg 34 kommer vara kvar som allmän väg, men som lokalväg.

Arbetet påbörjas under vecka 33. Det rör sig till en början framför allt om schaktningsarbeten och sprängningar. Man börjar närmast Motala och arbetar sig mot Borensberg.

Trafiken på den befintliga vägen kommer inte att påverkas nämnvärt under byggtiden, förutom att det kommer bli viss ökning av tunga transporter. Trafikstörningar kan man dock räkna med när anslutningarna till den befintliga vägen ska byggas, vilket är planerat till hösten 2020.

Viktig för Motala kommun

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Egberth ser positivt på att vägen nu byggs om.

– Riksväg 34 har en stor betydelse för oss. Det är väldigt positivt att Trafikverket gör ytterligare satsningar för att utveckla infrastrukturen i Motala. Det är en viktig förbättring av riksvägen som gör vägen säkrare och förbättrar möjligheterna till arbetspendling till och från Linköping, säger Camilla Egberth.

Mer information

Om du vill ha mer information om vägbygget, se Trafikverkets hemsida. Där finns också kontaktuppgifter om du vill ställa ytterligare frågor.