Renovering av Sahlingatan

Publicerad: 10 januari, 2019 kl 15:24

Sahlingatan.

Nu ska Sahlingatan rustas upp.

Nu ska Sahlingatan få nya vattenledningar och ny beläggning. Arbetet påbörjas vecka 3 och beräknas vara klart kring månadsskiftet februari/mars.

Vatten- och avloppsledningarna i Sahlingatan är i dåligt skick och ska renoveras under vintern. Samtidigt passar vi på att rusta upp gatan. Den kommer att saneras från gammalt slagg och får nytt grus. Arbetet påbörjas i korsningen Sahlingatan/Björkelundsvägen och avslutas i korsningen Sahlingatan/Skomakaregatan.

Arbetet påbörjas under vecka tre och beräknas pågå cirka sex veckor. Under denna tid får inte Sahlingatan användas för genomfartstrafik. Arbetet sker i etapper för att påverka boendes trafik- och parkeringssituation så lite som möjligt.

Asfaltering sker under våren.

Parkeringstillstånd för boende

Eftersom det under perioder kommer att bli svårt att komma in på vissa uppfarter samt parkera längs Sahlingatan erbjuds parkeringstillstånd för de boende i området som behöver under det. Parkeringstillståndet ger rätt att parkera på villagator i närområdet under 72 timmar i stället för 24 timmar som är det normala. Observera att tillståndet inte gäller Lugngatan, där det redan är trångt på grund av parkerade bilar.

För ett få ett parkeringstillstånd, kontakta kundservice för Gata & park på kundservice@motala.se eller 0141-22 51 34.