Rapport godkänd gällande medborgardialog om ny översiktsplan 2019

Publicerad: 22 december, 2017 kl 11:32

Rapport om medborgardialog gällande ny översiktsplan 2019 nu godkänd av Kommunstyrelsen.

Rapport om medborgardialog gällande ny översiktsplan 2019 godkänd av Kommunstyrelsen.

Nu har kommunstyrelsen godkänt rapporten om den medborgardialog som pågått under våren 2017 och som handlar om en ny översiktsplan för Motala kommun. Dialogen, som har ägt rum i ett tidigt skede av planprocessen, har varit öppen för alla invånare i kommunen.

Syftet med medborgardialogen var att få svar på ett antal strategiska frågor i arbetet med en ny översiktsplan. I rapporten redovisas vad drygt 1 000 invånare bidragit med i form av synpunkter, tankar och idéer om Motalas framtid och utveckling. Svaren på enkätfrågorna har varit betydelsefulla i kommunstyrelsens ställningstagande till översiktsplanens inriktning. Medborgardialogen har därmed i hög grad bidragit till ett bättre beslutsunderlag.

– Vi har tillsammans med invånare och medarbetare fått möjligheten att diskutera Motalas framtid och det har varit intressant och spännande att få ta del av resultatet. En översiktsplan omfattar många olika aspekter och vi ser att det engagerar, säger Camilla Egberth, Kommunstyrelsens ordförande. Medborgardialogen har varit av betydelse för de vägval och inriktningar som vi nu har beslutat oss för, tillägger hon.

– Det är ett fantastiskt stort underlag vi har fått till oss under den här perioden. Vi är glada att så många deltagit både via våra digitala kanaler och i dialogform. Det har gett oss bra och intressanta svar inför det fortsatta arbetet. Vi kommer nu att lägga stor kraft på att ta fram ett förslag till översiktsplan som tar hänsyn till så många av synpunkterna som möjligt. Under samrådet får alla kommuninvånare möjlighet att ge synpunkter på planförslaget, säger Leif Sjögren, stadsarkitekt och projektledare.

Ett samråd för invånare är planerat att ske under sommaren/ tidig höst 2018. Rapportens innehåll ligger till grund för det nya planförslaget.

Ta del av hela rapporten och dess bilagor nedan

Rapport Medborgardialog (PDF, 2,6 MB)

Bilaga 1 (PDF, 596 kB)

Bilaga 2 (PDF, 634 kB)

Bilaga 3 (PDF, 246 kB)

Bilaga 4 (PDF, 344 kB)

Bilaga 5 (PDF, 596 kB)

Inriktning ÖP KS beslut 2017-12-19 (PDF, 200 kB)

Information om medborgardialog hittar du här:  www.motala.se/dialog