Räddningstjänsten erbjuder utbildning i systematiskt brandskyddsarbete

Publicerad: 27 januari, 2019 kl 15:55

räddningsstationen i Motala

I mars 2019 erbjuder räddningstjänsten en utbildning i systematiskt brandskyddsarbete. Utbildningen vänder sig till ägare och nyttjare av byggnad eller anläggning.

Räddningsverket har gett ut ett allmänt råd angående systematiskt brandskyddsarbete. Det är en vägledning till ägare och innehavare av byggnader eller anläggningar. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska de kunna vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Enligt Räddningsverkets råd ska ägare eller nyttjare bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete för att få en helhetssyn. Av denna anledning inbjuder räddningstjänsten till utbildning i systematiskt brandskyddsarbete. Den lämpar sig även för brandombud, brandansvariga och enhetschefer.

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare sådana kunskaper att du själv kan påbörja arbetet med att identifiera och dokumentera brandskyddet i din verksamhet.

Utbildning den 22 mars 2019

Tid: Klockan 8.00-12.00

Plats: Lektionssalen på räddningsstationen i Motala

Pris: 1 000 kronor plus moms per deltagare. Kaffe och smörgås ingår. Vid återbud färre än 7 dagar före utbildningen debiteras halva avgiften. Utebliven deltagare utan återbud debiteras full avgift.

Antal: Max 20 deltagare

Anmälan: Senast den 8 mars 2019 till kjell.zingmark@motala.se

Ange namn, organisation/företag, faktureringsuppgifter samt eventuella allergier.