Räddningstjänsten erbjuder utbildningen Heta arbeten

Publicerad: 7 juli, 2019 kl 15:00

räddningsstationen i Motala

Under hösten 2019 anordnar räddningstjänsten fyra utbildningar i Heta arbeten, för företagare. Kurserna hålls den 17 september, 2 oktober, 30 oktober samt 27 november.
Välkommen med din anmälan.

Du som är företagare och har en företagsförsäkring är skyldig att följa de regler som finns för brandfarliga tillfälliga heta arbeten. Följs inte dessa regler så gäller inte din företagsförsäkring vid ett eventuellt tillbud som är föranlett av brister vid heta arbeten i din verksamhet.

Certifikatet för heta arbeten är giltigt i fem år och det är upp till dig eller din arbetsgivare att förnya certifikatet.

Nu erbjuder räddningstjänsten Motala-Vadstena utbildning i Heta arbeten i samarbete med Svenska brandskyddsföreningen.

Du kan bara anmäla dig till ett av tillfällena. Välkommen!

Utbildningen Heta arbeten

Tid: Klockan 8.00-16.00

Plats: Lektionssalen på räddningsstationen i Motala

Pris: 2 900 kronor plus moms per deltagare. Lunch, kaffe och smörgås ingår. Vid återbud färre än 7 dagar före utbildningen debiteras halva avgiften. Utebliven deltagare utan återbud debiteras full avgift.

Anmälan: Vi tar max mot 20 deltagare per kurstillfälle. Du kan inte anmäla samma person på flera datum för att säkra plats. Var noga med till vilket kursdatum du anmäler dig:

Anmälan utbildning Heta arbeten 17/9 2019

Anmälan utbildning Heta arbeten 2/10 2019

Anmälan utbildning Heta arbeten 30/10 2019

Anmälan utbildning Heta arbeten 27/11 2019