Protokoll för kommunfullmäktige 2019-03-11

Publicerad: 14 mars, 2019 kl 09:56

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag: 2019-03-11
Datum för anslag: 2019-03-14
Protokollets förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningens kansli

Du hittar protokollet i Sammanträdesportalen.