Platengymnasiets bibliotek i världsklass

Publicerad: 5 juni, 2020 kl 14:48

tre kvinnor i bibliotek

Anna-Karin Nystedt Johansson, Carin Bergman och Elin Bäckström jobbar på Platengymnasiets mediatek, ett skolbibliotek i världsklass.

Platengymnasiets bibliotek håller världsklass. Tillsammans med 64 andra skolbibliotek tilldelas biblioteket årets utmärkelse.

Fackförbundet DIK delar för åttonde året i rad ut utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass”. Av drygt hundra nomineringar tilldelas 65 skolor 2020 års pris. Platengymnasiet i Motala är en av dem.

Framgången stavas samverkan, menar biblioteksassistent Anna-Karin Nystedt Johansson och bibliotekarierna Elin Bäckström och Carin Bergman.

– Samarbetet med lärarna är a och o genom att jobba med elevernas informationssökning och källkritik i klassrummet. Att vi nästan alltid är tillgängliga i Mediateket som stöd när eleverna jobbar på egen hand är en annan del. Både vi och lärarna har samma mål – elevernas måluppfyllelse. Vi kompletterar varandra på ett bra sätt.

Uppfyller kriterier

För att bli ett skolbibliotek i världsklass ska en rad kriterier uppfyllas, exempelvis:

  • vara en tydlig del av skolans pedagogiska vision
    samverka med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande
    stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga
    stärka elevernas digitala kompetens
    ge stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

För att leva upp det är bibliotekarierna inspiratörer och navet i den digitala kunskapsskolan.

Grattis till utmärkelsen!


Texten Resultatmål 10: En skola att lita på, mot röd bakgrund, samt en ikon av en människa som läser en bok.
Nyheten är kopplad till resultatmål 10 – En skola att lita på. Varje barn ska uppleva att det ges utrymme att uppnå sin fulla potential. Psykiska eller fysiska svårigheter ska inte stå i vägen för utveckling. Elever och föräldrar ska informeras om det fria skolvalet.