Personal och boende lär mer om digitala tjänster

Publicerad: 10 mars, 2020 kl 11:00

två kvinnor står vid ett högt runt bor. Personer syns i förgrunden

Amanda Gustafsson och Åsa Siira har fått utbildning om digitala tjänster. Nu delar de med sig av sin kunskap om hur personalen kan stötta brukare och boende i digitala frågor.

Brukare och boende inom LSS-omsorgen och äldreomsorgen ska bli mer digitalt delaktiga.
I projektet ”Digitala tjänster för alla” utbildas personalen i hur de kan stötta de boende i att hantera digitala tjänster.

Det ettåriga projektet ”Digitala tjänster för alla” har pågått sedan juli förra året. Projektet drivs av Regionbibliotek Östergötland och Motala, Åtvidaberg och Ödeshög deltar. Sammanlagt tolv enheter inom omsorgen och tre folkbibliotek medverkar. I Motala ingår två LSS-boenden och två äldreboenden.

– Målet är att biblioteks- och omsorgspersonal ska bli bättre på att stötta boenden. De ska lära sig att använda olika digitala tjänster, säger projektledaren Lillemor Engholm Guy.

Erfarenheter från tidigare projekt visar att kompetens hos personal inom bibliotek och omsorg är A och O för att brukare och boende ska kunna ta till sig ny teknik på rätt sätt.

Ny kunskap att förmedla

Åsa Siira och Amanda Gustafsson, från Båtmansgatans LSS-boende, har gått på fem heldagsutbildningar i Linköping. Där har de fått mycket ny kunskap i allt från olika skärmverktyg till appar.

Det kollegiala lärandet är en viktig del av projektet.

– Vi har förmånen att vara med i det här projektet och nu ska vi sprida information om att vi har den här kunskapen inom våra LSS-boenden, säger enhetschef Rosane Moborn Andersson.

Åsa Siira och Amanda Gustafsson beskriver syftet med projektet och ger även sina kollegor handfasta tips.

– Vi vill handleda och stötta personal så att de känner sig trygga i att själva stötta de boende, säger Amanda Gustafsson.

– Tänka först och handla sedan för att det ska bli rätt för våra boende. Målet är att de ska få en större självständighet och ökad delaktighet i samhället, säger Åsa Siira.

Fokus på användaren

De har redan testat olika digitala tjänster och ser att olika brukare har olika behov och önskemål. Projektets fokus är användaren.

– Tänk igenom vem som behöver vad och hur vi får de boende delaktiga, säger Åsa Siira.

– De måste utmana sig själva och ta små steg mot att våga testa, tillägger Amanda Gustafsson.

Det blir en dubbel vinst i projektet: enklare vardag för brukare och boende och höjd kompetens hos personalen.

– Vi ska se till att våra brukare blir självständiga utifrån sina egna förmågor. Det är det vi är till för, säger Rosane Moborn Andersson.


Texten Resultatmål 9: En omsorg att lita på, mot röd bakgrund samt en ikon av med ett hjärta.
Nyheten är kopplad till resultatmål 9 – En omsorg att lita på. Alla människor i behov av stöd ska känna sig trygga. Det ska finnas anpassade bostäder för olika skeenden i livet. Ingen ska behöva vänta längre än nödvändigt på insatser och fler ska få hjälp i tid.
Texten Resultatmål 13: Ett jämlikt Motala, mot gul bakgrund, samt en ikon med en våg.
Nyheten är kopplad till resultatmål 13 – Ett jämlikt Motala. Socioekonomiska förutsättningar ska inte vara ett hinder för människans utveckling utan alla ska ha jämlika livsvillkor. Vi eftersträvar en jämlik skola och rik fritidssysselsättning i socioekonomiskt utsatta områden.